VILKÅR OG BETINGELSER

FastLEI-tjenesten (fast-lei.com) leveres af LEI Register OU (LEI-nummer 894500SMOMUFH0UZXT46). LEI Register OU er en officiel registreringsagent i LEI-systemet. Tjenesteudbyderen i serviceaftalen benævnes som FastLEI.

 

 1. For at ansøge om et LEI-nummer, skal du udfylde ansøgningsskemaet, indsende dine data og betale for tjenesten med kreditkort eller PayPal.
 2. Ansøgeren accepterer med indsendelse af formularen, at han/hun accepterer vilkårene og betingelserne for FastLEI. Ansøgeren giver alle rettigheder til, at FastLEI kan ansøge om et LEI-nummer på kundens vegne. 3. Ansøgeren bekræfter, at han/hun har fuld myndighed til at ansøge om et LEI på vegne af den juridiske enhed.
 3. FastLEI påbegynder LEI-registreringsprocessen kort efter, at kunden har betalt. Ansøgeren er klar over, at han/hun kan kontaktes for at fremlægge en tilladelse (fuldmagt) eller et andet bevis for, at ansøgeren er bemyndiget til at ansøge om et LEI på vegne af virksomheden.
 4. LEI-nummeret udstedes snarest muligt efter betalingen er sket. I de fleste tilfælde vil LEI-nummeret blive udstedt inden for maksimalt 24 timer. Men i nogle tilfælde kan det tage op til en hel uge.
 5. Hvis kunden har indsendt utilstrækkelige data, vil LEI Register kontakte kunden via e-mail eller det oplyste telefonnummer.
 6. Købet bliver set som endeligt, hvis dataene er indsendt og kreditkort-/Paypal-oplysningerne er indtastet til fremtidige abonnementsopkrævninger.
 7. FastLEI har ret til at afvise ansøgningen. I tilfælde af afvisning vil FastLEI tilbagebetale kunden det betalte beløb, minus omkostningerne til dækning af refunderingsgebyret. Refunderingsgebyret er 260 DKK.
 8. Ændring af næste fornyelsesdato betragtes som LEI-fornyelse.
 9. Med oprettelsen af et gratis LEI tilmelder kunder sig fremtidige automatiske månedlige LEI-fornyelser. Kunder kan til enhver tid framelde sig automatisk fornyelse selv før den første betalingsdato for den automatiske fornyelse. Til gavn for kunderne tilbyder FastLEI månedlige abonnementsbaserede automatiske LEI-fornyelser. Hvert abonnement flytter "næste fornyelsesdato" 1 måned ud i fremtiden.
 10. Den næste fornyelsesdato er altid angivet som første dato for den efterfølgende måned.
 11. Gældende lovgivning

Denne aftale og enhver tvist eller ethvert krav (herunder ikke-kontraktlige tvister eller krav), der måtte opstå som følge af eller i forbindelse med den eller dens indhold eller indgåelse, henhører under og skal fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i England og Wales.

 1. Jurisdiktion

Hver part accepterer uigenkaldeligt, at domstolene i England og Wales har enekompetence til at afgøre enhver tvist eller ethvert krav (herunder ikke-kontraktlige tvister eller krav), der måtte opstå som følge af eller i forbindelse med denne aftale eller dens indhold eller indgåelse.

Priser og betalingsbetingelser:

 1. Gældende priser vises i afsnittet for prisliste og priser og opsigelse på undersiden.
 2. FastLEI vil ikke opkræve kunder for at administrere LEI-nummeret. Kunder vil kun blive opkrævet for at ansøge om LEI eller fornyelse af LEI-nummeret.
 3. Vi accepterer kreditkort- og Paypal-betalinger. FastLEI gemmer ikke kreditkortdata. Kreditkortbetalinger behandles af en tredjepart, og de oplyste data gemmes sikkert i deres database. Disse data bliver ikke videresendt til FastLEI.
 4. Betalinger accepteres i DKK.
 5. Priser og opsigelse.

5.1 Ny LEI-registrering: Op til 60 dage gratis. Registrering af et nyt LEI er gratis. Vi kræver dog kreditkortoplysninger for fremtidige automatiske LEI-fornyelser. Med hver ny LEI-registrering er den næste fornyelsesdato fastsat som den første dato i måneden den efterfølgende måned fra LEI-registreringsdatoen. Dette betragtes som den gratis periode for kunden.

For eksempel, hvis LEI registreres den 2. april, vil den næste fornyelsesdato blive fastsat til den 1. juni. Hvis LEI registreres den 30. april, fastsættes den næste fornyelsesdato til den 1. juni.

5.2 LEI-fornyelse Ændring af næste fornyelsesdato betragtes som LEI-fornyelse. For hver månedlig fornyelse, er næste fornyelsesdato fastsat som den 1. dato i den efterfølgende måned. Månedlig pris for hver fornyelse er 69 kr. Månedlig opkrævning vil ske den sidste dato i måneden, før LEI udløber.

Eksempel: Hvis en kunde ansøger om et nyt LEI den 1. maj, og den første næste fornyelsesdato er sat til den 1. juli (også betragtet som den gratis periode) opkræves kunden den 30. juni for den næste LEI-fornyelse. Med LEI-fornyelsen vil den næste fornyelsesdato være d. 1. august.

5.3 Abonnementsopsigelse er gratis.

5.4 Pris for genaktivering af et opsagt abonnement er 69 kr. For hver genaktivering (hvis LEI er udløbet), er den næste fornyelsesdato angivet som den 1. i den efterfølgende måned fra genaktiveringen.

5.5 LEI kan overføres til enhver anden LOU eller Registreringsagent. FastLEI har ret til at tillægge et gebyr på 175 kr for hvert LEI, der overføres fra vores administration eller til en anden tjenesteudbyder.

Kontakt Os
close slider

Indsend venligst formularen med dine spørgsmål. Vi svarer inden for højst 2 arbejdstimer. Hvis du ikke hører fra os inden for 24 timer, skal du tjekke din SPAM-/UØNSET-mappe.